Scriptie onderzoek 2012

Xander ten Dolle wint de NVVK-prijs voor Veiligheidskunde, editie 2012. De afrondende scriptie waarmee Xander ten Dolle zijn opleiding Middelbare Veiligheidskunde (MVK) bij EBN Campus afsloot is door de jury van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde op 19 april 2012 uitgeroepen als het winnende eindwerk op het niveau MVK. Hiermee wordt de inspanning die Xander leverde passend gewaardeerd. Om tot dit fantastische resultaat te komen heeft Xander niet alleen de examencommissie van EBN Campus, bestaande uit drie veiligheidskundigen, overtuigd maar ook nog eens de zeven juryleden van de NVVK.

Deze jury heeft alle door de diverse opleiders voorgedragen scripties beoordeeld. Van de elf inzendingen bleven een zestal genomineerden over die tijdens de prijsuitreiking, zonder dat zij het resultaat wisten, een presentatie moesten verzorgen voor de meer dan honderd aanwezige veiligheidskundigen.

De NVVK-jury geeft de volgende motivatie voor haar nominatie van Xander:NVVK Oorkonde

“Deze mvk-scriptie leidt de lezer stapsgewijs en weloverwogen door de problematiek. Een indicatie van de mogelijke terug- en inverdieneffecten had de scriptie nog krachtiger gemaakt. De auteur maakt doelmatig gebruik van algemeen erkende veiligheidskundige technieken: dit levert een gedegen voorstel op voor toepassing van de Nederlandse keuringstermijnen voor arbeidsmiddelen.” Na een zeer informatieve middag volgde de ontknoping en bleek Xander ten Dolle de winnende scriptie te hebben geschreven met de prikkelende titel “Keuren van Arbeidsmiddelen; feiten en fabels”. Het eindoordeel is door de jury als volgt verwoord: “Xander ten Dolle laat in zijn mvk-eindwerk zien boven de stof te staan. Hij schreef een goed opgebouwd verhaal over een voor het bedrijfsleven belangrijk en noodzakelijk onderwerp, dat maar al te vaak weggezet wordt als lastig, onnodig duur en overbodig. De vakjury kent hem voor deze prestatie met genoegen de NVVK-prijs 2012 toe.

NVVK Uitslag

Scriptie_ X ten Dolle_v5_definitief