Het werk van een veiligheidskundige is veel omvattend. Inzicht, advies, trainingen en toezicht zijn slechts enkele facetten van de mogelijkheden die geboden kunnen worden.

Een audit spoort de verbeterpunten in een systeem of proces op. Afhankelijk van de de scope en de norm heeft de audit een formeel of informeel karakter, maar altijd om te beoordelen en niet om te veroordelen.

Toezicht met Inzicht........werkplekinspecties of veiligheidskundig toezicht heeft als taak de lopende werkzaamheden te bekijken met het doel risico volle situatie te constateren alvorens er ongelukken kunnen gebeuren.