Auditor

au·dit (de; m; meervoud: audits)

  1. kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering

au·di·tor (de; m,v; meervoud: auditors)

  1. uitvoerder van een audit

pdco
Als auditor beheers je het proces van toezicht op systemen en de uitvoering van deze systemen. Tijdens een interne of certificatie audit wordt uw proces beoordeeld op compleetheid, functionaliteit en volwassenheid. Tijdens een audit worden procedures, logboeken en registraties bekeken, maar ook gesprekken met medewerkers geven inzicht over uw organisatie.

Van een dergelijke audit wordt een rapportage opgesteld. Afhankelijk van de klantvraag en het soort audit bevat de rapportage ook advies over hoe om te gaan met de verbeterpunten.

  • Lead auditor ISO 9001
  • Lead auditor VCA/ VCU
  • NEN 3140 bedrijfsaudit
  • Management van keuren, audit op interne keuringssystemen
  • In ontwikkeling Lead auditor OSHAS 18001